Naml

Surah an-Naml

Basmalah in Ruq'ah stijl en de verzen is Naskh stijl.